Cookiepolitik

Please see below for English

For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på din computer. Det gør de fleste store hjemmesider.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som en hjemmeside gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger sitet. På den måde kan hjemmesiden huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang du går ind på hjemmesiden eller bevæger dig fra én side til en anden.

Hvordan bruger vi cookies?

Nogle af vores sider bruger cookies til og huske:

  • anonymiseret information om besøgende til statistik

  • dine basale oplysninger, hvis du vælger og skrive en kommentar på en given side

  • om du tidligere har været logget ind på en af vores hjemmesider

  • om du allerede har læst denne cookiepolitik

Cookies bliver ligeledes placeret af Google Analytics og ShareThis – virksomhedstjenester som måler effektiviteten og gennemslagskraften af vores hjemmesider.

Brugen af disse cookies er ikke strengt nødvendig for at vores hjemmeside fungerer, men de er med til og give dig en bedre oplevelse. Du kan slette eller blokere disse cookies, men hvis du gør det skal du være opmærksom på at denne hjemmeside muligvis ikke vil fungere efter hensigten.

Med undtagelsen af medarbejdere som tidligere har logget ind, bliver cookie-relateret information ikke brugt til at identificere dig. Disse cookies bliver ikke anvendt til andre formål en de som er beskrevet her.

Hvordan kontrollerer du cookies?

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du vil – læs mere på aboutcookies.org. Du kan slette alle de cookies, der allerede er på din computer, og indstille de fleste browsere til at forhindre dem i at blive lagt på computeren. Hvis du gør dette, skal du dog muligvis selv tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger et site, og visse tjenester og funktioner vil muligvis ikke fungere.

 

Cookies – English

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember:

  • anonymized visitor information for statistical purposes

  • your basic information, if you choose to submit a comment on applicable pages

  • if you have previously signed in on any of our websites

  • if you have already read this cookie-policy

Cookies are also stored by Google Analytics and ShareThis – corporate services which measures the effectiveness and efficiency of our websites.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

With the sole exception of employees who have previously signed in, the cookie-related information is not used to identify you personally. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.