Biogas

kontaktperson-karl-jorgen-nielsenBiogasanlæg, både som store fællesanlæg og som mindre gårdanlæg, har mange positive miljømæssige effekter, herunder reduceret kvælstofudvaskning og færre lugtgener. Desuden er det ofte økonomisk fordelagtigt at etablere biogasanlæg. Biogassen afsættes til kraftvarmeværker, industrivirksomheder, i naturgasnettet og til produktion af el og varme på biogasanlægget. Afsætning til transport eller færgedrift via naturgasnettet er også en spændende mulighed, som er under udvikling. Biogasproduktion på basis af husdyrgødning er samfundsmæssigt den billigste metode til reduktion af CO2-belastningen.

 

Læs desuden Biogas – grøn energi, en almen indføring i biogasproduktion.

 

Planenergi tilbyder rådgivning i alle faser af planlægningen af biogasanlæg:

 • Analyse af biomassepotentiale
 • Rentabilitetsberegninger
 • Biogasplanlægning for et samlet opland
 • Organisering af aktører – selskabsetablering, kontrakter m.m.
 • Design af biogasanlæg
 • Udarbejdelse af ansøgninger
 • Myndighedsgodkendelser – lokalplan, VVM-redegørelse, miljø- og projektgodkendelse
 • Udbudsmateriale
 • Kontrakt med anlægsleverandører
 • Assistance under indkøring
 • Tilsyn

Se eksempler på vores projekter inden for biogas her: