Driftsrådgivning og analyser

PlanEnergi har erfaring med drift af biogasanlæg og kontakter til teknologileverandører til størstedelen af branchen indenfor biogas. Det gælder alt fra leverandøraftaler og administration af biogasanlæg, til vurdering af udstyr, udvidelse af anlæg, optimal udrådning, stabilitet og meget mere.

Vi udarbejder værktøjer og laver analyser, som er nødvendige for optimering af driften på anlægget:

  • Optimale biomasseplaner med forventet gasudbytte og indkøbspris
  • Stabilitet og optimering på reaktortanke med kemiske analyser
  • Vurdering af organisk- og kvælstofbelastning
  • Styringsværktøjer med nøgletal til overblik
  • Gasoversigter med realiseret produktion samt forventet produktion fra biomasse
  • Udrådningsforsøg til vurdering af metanudbytte med eget podemateriale
  • Optimering af næringsstof balance

Referencer

  • Greenlab Skive Biogas
  • OL Biogas