Etablering/udvidelse af biogasanlæg

Går du med tanker om at etablere et biogasanlæg, eller udvide dit nuværende? Du synes måske det er lidt omfattende, eller kan ikke vurdere om det kan betale sig?

Nyetablering eller udvidelse af et biogasanlæg rummer mange aspekter, fra myndighedsgodkendelser, til design af anlæg, udbud, byggeperiode samt levering af gas til gassystem. Vi har gennemført flere større projekter, og har flere igangværende. Om dit anlæg skal være VVM-pligtigt eller ej, varetager vi samtlige opgaver ifm. etablering eller udvidelse af biogasanlægget, herunder:

 • Vurdering af biomassegrundlag i området, ressourceopgørelser mm.
 • Rentabilitetsberegninger ifm. etablering/udvidelse
 • Udarbejdelse af myndighedsansøgninger, lokalplan, evt. miljøkonsekvensrapport mfl.
 • Udbud på anlægskomponenter og fagentrepriser
 • Design af mest optimale anlæg
 • Biomasseplaner og indkøringsplaner
 • Sikkerhedskoordinering og bygherrerådgivning under byggeri
 • Udarbejde udbud på nye støttepuljer til biogasproduktion
 • Mulighed for sammenspil med P2X anlæg

Efter beslutningsgrundlaget er på plads, kan vi evt. assistere med:

 • Leverandøraftaler og kontrakter
 • Implementering af BAT-vilkår og miljøledelse
 • Veterinærgodkendelser på biomasse og evt. egenkontrolprogram
 • Personalehåndbog
 • Rådgivning under drift og levering af første gas til gassystem
 • Rådgivning om salg af gas og gascertifikater
 • Omstilling fra elproduktion til biogasopgradering
 • Varmepumper og gyllekøling

Har du spørgsmål eller er fortsat i tvivl? Kontakt Karl Jørgen Nielsen for yderligere information.

Referencer

 • AU Foulum Biogas – Udvidelse med 7 fagentrepriser
  • Senere udbud på ny reaktortank.
  • Gaslager
 • Vegger Biogas – Større udvidelse inkl. BAT-vilkår og miljøledelse
  • Senere myndighedsbehandlig af ny reaktortank
  • Egenkontrolprogram
  • Konvertering fra elproduktion til biogasopgradering
 • OL Biogas – Større udvidelse m. bygherrerådgivning og sikkerhedskoordinering
  • Senere bestyrelses- og driftsrådgivning
 • Grauballegård Biogas
  • Myndighedsarbejde, fuld VVM og miljøkonsekvensrapport
  • Etablering m. bygherrerådgivning
  • Biomasseplaner mm.
  • Senere bestyrelses- og driftsrådgivning
 • BB-Biogas
  • Bestyrelsesrådgivning
  • Etablering af pumpeledning
  • Biomasseplaner mm.
 • Kerteminde Biogas
  • Del af Advisory Board, bred etablerings- og driftsrådgivning
 • Greenlab Skive
  • Bestyrelses-, etablerings- og driftsrådgivning
 • Thorsen Biogas
  • Støtteansøgning til Energistyrelsen