PlanEnergi er med i GreenLab Skive

PlanEnergi har været – og er fortsat – en del af udviklingen af GreenLab Skive. GreenLab Skive er en grøn erhvervspark, hvor fuldskala anlæg med solel, vindel, brintproduktion og biogas indgår i en industriel symbiose. Kernen i erhvervsparken er omdannelse af CO2 i biogas til metan ved hjælp af brint produceret på vindmøller og solceller. Metangas er stort set det samme som naturgas og kan derfor afleveres i naturgasnettet. Derved lagres vind- og solel som gas i de danske gaslagre. Gaslagrene har kapacitet til 3 måneders lagring og er derfor den lagertype, som har langt den største kapacitet i energisystemet.

PlanEnergis opgaver i projektet har bl.a. været at bistå med projektering af de interne forsyningsnet, ”Symbiosenettet”, som forbinder virksomhederne i GreenLab og sørger for, at el, varme og gasser kan udveksles.

Flowchart over energistrømme i det færdige anlæg.

Læs mere om GreenLab her.