Separation af sand i USA

Separation af sand i USA, 2015

En gruppe specialister fra Danmark, blandt andet fra PlanEnergi, var i 2015 i USA for at indsamle viden om separation af sand fra kvæggylle. Der er udgivet et rejsenotat, hvor syv forskellige anlæg er beskrevet på en både klar og teknisk måde med flowdiagrammer og billeder.

Sand og biogas

Kvægbrugere har brug for sand i køernes sengebåse, men biogasanlæggene ønsker absolut ikke sand i deres anlæg. Problemet er stort, og derfor arbejdes der på systemer til sandrensning i hele verden. Den danske delegation tog til USA, hvor man har erfaring med at rense sand ud af kvæggylle og med kombinationen sandsenge og biogas. I rejsenotatet beskriver de hvilket gyllesystem, sandseparationssystem, biogasanlæg og sandtype, der benyttes på de syv anlæg, de besøgte.

Initiativet til specialistturen er taget i et samarbejde mellem Susanne Pejstrup, Lean Farming®, Christien Bas, Danish Farm Design, Rasmus Kjelsmark Nielsen, Byggeri og Teknik I/S og Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi.

Rejsenotatet kan downloades her