Sino-DK-RED

Sino-DK-RED I Zhengzhou i Kina, 2014

KinaFormålet med CNREC-RED PROJEKTET er at implementere ”fra biogas til elektricitet”.

Fuldskalademonstrationsprojektet, der er delvist finansieret af CNREC (China National Renewable Energy Center), har fokus på at introducere dansk know-how og erfaringer med avancerede teknologier og ideer i relation til opsamling af lossepladsgas.

Projektet forventes at øge opsamlingen af lossepladsgas fra ca. 20-30 % til ca. 60 % af det totale biogaspotentiale af det tilførte affald. Efterfølgende skal konceptet overføres til andre lossepladser i Kina med lignende biogaspotentiale.

Projektet etableres ved Zhengzhou affaldsbehandlingsanlæg, der ligger i Zhang Lidong Village, Houzhai Town, Erqi District, Zhengzhou Cit, Henan-provinsen. Der tilføres dagligt ca. 200 tons organisk madaffald/frugt- og grøntaffald, som ønskes udnyttet til energi efterhånden. Til udnyttelse af energien etableres tre biogasgeneratorer med en samlet kapacitet på 3 MW.