Teknisk due dilligence

Er du som investor interesseret I at købe en andel i et biogasanlæg, eller er du som ejer blot interesseret i at kende mulighederne omkring dit anlæg? Så er vi klar til at udføre en dybdegående teknisk gennemgang af biogasanlægget. Gennemgangen inkluderer bl.a.:

 • Overordnet vurdering af biogasanlæggets stand og muligheder
 • Gennemgang af anlæggets myndighedsgodkendelser og tilladelser
 • Gennemgang af anlæggets støtteansøgning og evt. tildelt årsnorm fra Energistyrelsen
 • Anlæggets historiske gasproduktion samt sammenligning med normtal fra udrådningsforsøg
 • Energi- og vandforbrug
 • Nøgletal på biogasanlægget og sammenligning med andre anlæg
 • Ressource- og biomasseopgørelser i området
 • Screening af udspredningsarealer i området
 • Stand på tekniske komponenter
 • Vurdering af nødvendige investeringer på anlægget
 • Forslag til forbedringer og optimeringsmuligheder

Referencer

PlanEnergi har udarbejdet teknisk due dilligence for bl.a. følgende biogasanlæg: