Udviklingsprojekter

PlanEnergi har en tradition for at udbrede viden om vedvarende energi via danske og internationale samarbejdsprojekter.

PlanEnergi deltager aktuelt i række nationale projekter indenfor biogas:

 • EUDP – Energi- og Omkostningsoptimering af Bionaturgasproduktion, 2019-2020
 • Rådgivningsordning for biogasfællesanlæg og deres leverandører af
  gylle om muligheder for at reducere gylles opholdstid i stalde og på lagre, 2018-2020

Energi- og Omkostningsoptimering af Bionaturgasproduktion

PlanEnergi deltager i EUDP projektet – Energi- og omkostningsoptimering af bionaturgasproduktionen. Projektets formål er at øge indtægter og at reducere omkostninger til og klimabelastningen fra produktion af opgraderet biogas.

Rådgivningsordning

PlanEnergi er projektleder i rådgivningsordningen for biogasanlæg og deres leverandører af svinegylle. Projektet har til formål at reducere metantabet fra gylle i stalde, ved at reducere opholdstiden for gyllen i stalden fra den produceres til den transporteres til afgasning på biogasanlægget. Projektet er støttet af en bevilling på Finansloven som en deludmøntning af den grønne pulje.

 

Derudover har PlanEnergi været med i en række andre udviklingsprojekter, som er afsluttet:

 • Energistyrelsens Biogas Taskforce – Udvikling og effektivisering af biogasproduktion i Danmark, 2016
 • Biogas til transport på Samsø, 2015
 • Biogas til bustransport i Region Midtjylland, 2015
 • Præproces – Biogas til Energi, 2018
 • Beregningsværktøj for samlet biogasoplag
 • Bedre udnyttelse af hestemøg i Fredensborg Kommune, 2019
 • Clean Grøn Forretningsplan for Victor Energy, 2020