Beregningsværktøj for samlet biogasoplag

I takt med udbygningen af biogasproduktionen i Danmark, ser vi en tendens til etablering af nye og større enheder. Samtidig udvides eksisterende anlæg, så vi på mange biogasanlæg nærmer os et gasoplag på 10 tons biogas og derover, hvilket betyder at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

På den baggrund har PlanEnergi, i samarbejde med Aarhus Universitet og med støtte fra Energistyrelsen via EUDP, udarbejdet en folder og et bagvedliggende beregningsværktøj i Excel, til at beregne det samlede gasoplag på biogasanlæggene.

Folderen beskriver ganske kort, hvordan værktøjet kan anvendes. Ligeledes beskrives lovgivning, planlægning, procedure mm. Ift. at undersøge, hvorvidt et biogasanlæg er omfattet af Risikobekendtgørelsen eller ej.
Du kan downloade folderen her.

Beregningsværktøjet tager udgangspunkt i forskellige gasoplagsmuligheder, og beregner derved det samlede gasoplag på biogasanlægget. Det beregnede resultat vil vise om biogasanlægget på baggrund af oplaget bliver omfattet af Risikobekendtgørelsen.
Du kan downloade beregningsværktøjet her.

 

For yderligere oplysninger, eller hjælp til beregning af det samlede gasoplag, kontakt PlanEnergi her.