Ny geotermisk injektionsboring ved Thisted Varmeforsyning

Varmeproduktionen hos Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. er baseret på vedvarende energi fra geotermi, halm, sol samt affald. Varmeproduktionen er suppleret med en mindre andel naturgas til spids- og reservelast.

Det geotermiske anlæg har kørt siden 1984 og anses derfor for værende et af de bedre eksempler på geotermisk energiudnyttelse i Danmark. Thisted Varmeforsyning er nu i den situation, at injektionsboringen i forbindelse med geotermianlægget efterhånden kræver et meget stort pumpetryk for at kunne anvendes. Den nuværende boring blev oprindeligt etableret med en forventet levetid på 25 år og har nu kørt i 32 år. Derfor er der risiko for at det, som kaldes en kuldefront, vil opleves indenfor den nærmeste fremtid, hvorfor boringen vil blive ubrugelig, og der vil ikke kunne udnyttes geotermi til varmeproduktionen. Derfor er Thisted Varmeforsying gået i gang med at etablere en ny geotermiboring, der kan anvendes som injektionsboring og dermed sikre Thisted Varmeforsyning fortsat billig og sikker geotermisk varme. Samtidig kan der ved en ny injektionsboring, der kommer til at være 1.250 m dyb, spares store omkostninger til pumpestrøm i forbindelse med injektionen.

PlanEnergi har assisteret Thisted Varmeforsyning med den forudgående myndighedsbehandling, samt assisterer værket som bygherrerådgiver i forbindelse med den nye injektionsboring. Du kan læse mere om projektet på værkets hjemmeside.