Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk er et af de 50 barmarksværker der, som følge af ændringen af Varmeforsyningsloven, fik lov til at etablere en 1 MW biomassekedel til produktion af fjernvarme.

PlanEnergi har været involveret i projektet fra start til slut, fra den indledende økonomiske samt tekniske vurdering til myndighedsbehandling og udbud, til efterfølgende bygherrerådgivning og tilsynsføring i forbindelse med etablering af projektet.

Anlægget er udført i totalentreprise, hvor Linka Energy A/S har været totalentreprenør.

Udover en grønnere profil er det for Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk muligt at sænke varmeprisen grundet et billigere brændsel samt en højere varmevirkningsgrad.

Fliskedlen har en indfyret effekt på 1 MW og en varmevirkningsgrad over 108 %, fliskedelanlægget er fuldt automatiseret og bliver bl.a. forsynet med flis fra en fuldautomatisk enskinne-kran.