Varmepumpe ved Rødkærsbro Fjernvarmeværk indviet

Rødkærsbro Fjernvarmeværk har etableret en 1,5 MW varmepumpe der, via 25°C varmt spildevand fra Arla Rødkærsbro mejeris rensningsanlæg, er i stand til at producere miljørigtig fjernvarme til forbrugerne i Rødkærsbro ved temperaturer op til 73°C. Varmepumpen har under disse forudsætninger en COP-værdi på 4,5. Det vil sige at 1 kWh el bliver til 4,5 kWh varme.

Sideløbende med etablering af varmepumpen er der endvidere etableret en transmissionsledning, der har til formål at transportere varme fra en ny biogas motor etableret hos Arla Rødkærsbro mejeri.

Rødkærsbro Fjernvarmeværk er et forbilledligt eksempel på, at store varmepumper til produktion af fjernvarme er vejen frem. Varmepumpen hos Rødkærsbro Fjernvarmeværk er i stand til at udnytte den overskydende kapacitet i el-nettet til at producere grøn fjernvarme til billige priser.

PlanEnergi har været involveret i projektet fra start til slut, fra den indledende økonomiske- samt tekniske-vurdering og dimensionering af anlægget, myndighedsbehandling, udbud samt kontrahering og efterfølgende bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af projektet.

PlanEnergi har endvidere bistået varmeværket i forbindelse med ansøgning om tilskud til projektet hos Energistyrelsen samt Region Midtjylland, hvor projektet har opnået tilskud fra begge parter. PlanEnergi er i øvrigt rådgiver på 4 af de i alt 9 varmepumpeprojekter, som Energistyrelsen har valgt at give tilskud til. PlanEnergis tilskudsansøgninger har således bidraget med i alt 53 % af det samlede rammebeløb, som Energistyrelsen havde afsat som støtte til varmepumpeprojekter i 2016. Du kan læse mere om tilskudspuljen på Energistyrelsens hjemmeside.

Projektet blev udbudt i tre fagentrepriser og en totalentreprise samt en rammeaftale for levering af rør og komponenter. Totalentreprisen er udført af Johnson Controls, som har leveret selve varmepumpen. Inden den endelige entreprisekontrakt med Johnson Controls blev underskrevet, blev varmepumpen yderligere optimeret gennem et partnering forløb, hvor der samlet blev afholdt tre møder. Udfaldet af dette forløb blev, at varmepumpens COP-værdi blev øget fra 4,4 til 4,5, hvilket har stor indflydelse på den efterfølgende varmepris.

Udover en grønnere profil er det som følge af projektet muligt for Rødkærsbro Fjernvarmeværk at bibeholde et acceptabelt niveau for varmeprisen, når grundbeløbet bortfalder med udgangen af år 2018.

Varmepumpen blev indviet ved et stort arrangement d. 17. marts i Rødkærsbro. Efter en grundig projektgennemgang ved de forskellige projektpartnere, blev anlægget indviet af Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Anlægsindvielsen er ligeledes omtalt bl.a. på Dansk Fjernvarmes hjemmeside og på Energy Supply.