Damvarmelager i Høje Taastrup

PlanEnergi er rådgiver på et 70.000 m3 damvarmelager, som nu er ved at blive bygget i Høje Taastrup. Lagret skal oplades fra VEKS transmissionssystem og aflades til Høje Taastrup Fjernvarmes distrubutionssystem. Det vil således komme til at servicere hele det københavnske fjernvarmesystem således at driften af især affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeanlæg kan optimeres.

Filmen viser lægning af den plasticmembran, som skal sørge for, at lagret er tæt i bund og sider. Membranen er en nyudviklet PP-membran designet til høje temperaturer. Lagret i Høje Taastrup er det første sted membranen er anvendt.

Udvikling af løsninger og etablering af lagret i Høje Taastrup er støttet af det danske EUDP program under projekttitlen FLEX_TES