Fjernsol II

Med Fjernsol II kan ydelsen af et solvarmefelt der leverer varme til et fjernvarmenet estimeres.

Beregningsforudsætninger

  • Fjernvarmenettet defineres med frem- og returtemperaturer på månedsbasis.
  • Det antages at fjernvarmenettet altid kan aftage solvarmeproduktionen.
  • Solfangere vender mod syd med en hældning på 30° – rækkeafstand kan varieres.
  • Solfangeren er defineret med størrelse og effektivitetsparametre, som kan fås fra f.eks. Solar Keymark datablade.
  • Anlægget antages placeret i Danmark – der benyttes danske vejrdata.

Klik her for at downloade Fjernsol II.