Gratis rådgivning til grundbeløbsværker og deres varmekunder

Opgaven med den udvidede rådgivning til grundbeløbsværkerne har været i offentligt udbud, og PlanEnergi er en del af det vindende konsulenthold sammen med NIRAS, Ea Energianalyse, BDO og Advokatfirmaet Energi & Miljø, som nu har underskrevet en 4-årig rammeaftale med Energistyrelsen.

Den nye tilskudspulje til udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder, der i alt er på 26 mio. kr., administreres af Energistyrelsen. Ordningen har baggrund i den energiaftale Folketingets partier indgik i juni 2018. Puljen betyder, at de kraftvarmeværker der fra 2005 indtil ordningen ophørte ved udgangen af 2019 modtog grundbeløb, som var tilskud værkerne fik for at stå til rådighed for elproduktionen i Danmark, og som har en varmepris på over 13.000 kr./år for et standardhus, nu har mulighed for at få rådgivning til, at skal sikre en god fremtidig driftsøkonomi og konkurrencedygtige varmepriser uden grundbeløb.

Hjælp til at holde varmeprisen nede

Den nye udvidede rådgivning er ligesom den tidligere indsats tænkt som en hjælpende hånd til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder. Rådgivningen er værksspecifik og imødekommer de udfordringer, det enkelte værk og deres varmekunder står overfor. Ordningen er gratis for grundbeløbsværkerne og dækker tildeling af rådgivning frem til og med 2023. Rådgivningen til værkerne kan blandt andet bestå i analyser og beregninger vedrørende optimering af varmeværkets produktion, distribution, transmission og administration. Ordningen dækker også grundbeløbsværker, der ønsker en hel eller delvis lukning af værket, samt de varmekunder, der grundet en hel eller delvis lukning af den kollektive varmeforsyning skal understøttes i valget af ny varmeforsyning.

Udsigten til støtte bliver godt modtaget hos blandt andet Hedensted Fjernvarme, hvor bortfaldet af det tidligere grundbeløb har ramt hårdt:

Vi har brug for hjælp til at omstille vores varmeforsyning til nye teknologier og fremtidssikre hele driften – ikke mindst for kundernes og varmeprisens skyld. Den afsatte pulje til grundbeløbsværker er en god støtte til at kunne få overblik over nye produktionsmuligheder og få beregnet forskellige scenarier, der giver den billigst mulige fjernvarmeproduktion til gavn for vores forbrugere” siger driftsleder Torben Alex Nielsen.

Det er muligt at læse mere om ordningen på Energistyrelsens hjemmeside. Her finder du også en ansøgningsvejledning, hvor det er det muligt at få et overblik over de konkrete rådgivningsydelser i forbindelse med indsatsen.