7,9 MW el-drevet luft-til-vand-varmepumpe ved Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Støvring Kraftvarmeværk er et naturgasfyret kraftvarmeværk, der igennem tiden har været både olie- og kulfyret. Med henblik på at øge andelen af vedvarende energi, samt at sikre en lav varmepris fremadrettet, har Støvring Kraftvarmeværk besluttet at investere i en el-drevet luft-til-vand varmepumpe. Dette vil yderligere udvikle værkets rolle på el-markederne fra ren el-producent til kombineret el-producent og el-forbruger på relevan-te markeder. Varmepumpen forventes at kunne levere ca. 80 % af varmebehovet ab værk i et normalår på godt 64.500 MWh/år.

I forbindelse med etableringen af den el-drevne luft-til-vand-varmepumpe på 7,9 MWvarme, har PlanEnergi assisteret Støvring Kraftvarmeværk med følgende:

 • Overordnet projektledelse og bygherrerådgivning, herunder:
  • Beslutningsgrundlag for bestyrelsen
  • Udbudsarbejde for totalentrepriser (bygning og varmepumpe)
  • Opførelse af ny teknikbygning og kølegård
  • Overordnet myndighedsbehandling vedr. varmepumpeprojektet
  • Byggeledelse og økonomistyring

Se timelapse ved at klikke på billedet herunder. Opløsningen kan vælges under indstillingerne og bør sættes til Auto eller 1080p.
Videoen er venligst stillet til rådighed af Støvring Kraftvarmeværk

Varmepumpeanlægget er under opførsel og forudsættes afleveret i 2020.

PlanEnergi er bygherrerådgiver for Støvring Kraftvarmeværk og har foruden etableringen af varmepumpen varetaget en række projekter, herunder:

 • Planlægning og bygherrerådgivning i forbindelse med LT2-røggaskøler for ekstra røggaskøling på naturgasmotorerne.
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag med diverse forsyningsalternativer (varme-pumper, solvarme, varmelagring, kedler, kraftvarme)
 • Undersøgelse og implementering af overskudsvarmeprojekt med overskudsvarme fra Limfjordens fodercentral