Internationale aktiviteter

PlanEnergi er involveret i mange internationale projekter og aktiviteter. Dette er en naturlig del af vores mission om at bidrage til den grønne omstilling.

Som eksempel kan der nævnes Japan, hvor PlanEnergi siden 2015 har haft et samarbejde med lokale partnere. Aktiviteterne har til formål at udvikle en række specifikke fjernvarmeprojekter, såvel som udvikling af nye fjernvarmeprojekter baseret på vedvarende energi i samarbejde med lokale partnere.

I Tyskland har PlanEnergi et løbende samarbejde med Hamborgs Institut (HI) med det formål at udvikle fjernvarmeprojekter, der kombinerer HI’s kompetencer inden for varmeplanlægning med PlanEnergis erfaring inden for både varmeplanlægning samt design og implementering af fjernvarmeprojekter baseret på vedvarende energikilder.

PlanEnergi har et omfattende netværk af partnere i udlandet, hvilket er opbygget gennem en række internationale projekter.

Klik på et billede herunder for at læse mere…