CELSIUS

PlanEnergi er en del af CELSIUS-netværket som ”Celsius City Supporter”

Projektperiode

2013-2017

Formål

Celsius-projektet skaber en platform for netværk og vidensdeling, og anvender en holistisk tilgang for at overvinde tekniske, sociale, finansielle og politiske barrierer for udvikling af fjernvarme og -kølesystemer.

Læs mere om Celsius Smart City-projektet på celsiuscity.eu

CELSIUS hilser interessenter fra fjernvarme- og fjernkølebranchen velkommen i CELSIUS-netværket for at sikre en fortsat planlægning, udvikling og optimering af fjernvarme- og fjernkøleløsninger. EU-projekter, organisationer, universiteter og den private sektor kan blive CELSIUS City Supporters ved at underskrive en hensigtserklæring.