CHESTER

Projektperiode

2018-2022

Formål

Hovedformålet med CHESTER-projektet er udviklingen af et innovativt system, der tillader energilagring og prioriteret forsyning fra en lang række vedvarende energikilder. Dette skal opnås ved at kombinere el- og varmesystemet. Kernen i projektet er et el-til-varme-til-el lagersystem, det såkaldte CHEST (Compressed Heat Energy Storage) -system, der integreres i et intelligent fjernvarmesystem. Lagret gør således fleksibel lagring af vedvarende energi muligt, ved at lagre el indirekte og med en meget høj totalvirkningsgrad. Desuden er CHEST-lagre karakteriseret ved lavere krav til lagrets geografiske placering (modsat fx vandkraftlagre), lav-ingen slitage som følge af antal ladecykler (modsat fx batterier), at give mulighed for at lagre el som varme, regenerere lavtemperatur varme til el og ikke mindst at lagre og forsyne el og varme uafhængigt af hinanden.

CHEST-systemet er bygget op omkring eksisterende og afprøvet teknologi (varmepumper, varmelagre, Organic Rankine Cycle ORC). Der skal dog grundlæggende forandringer til for at gøre konceptet konkurrencedygtig, hvad angår energieffektivitet og økonomisk.

I CHEST-konceptet bruges overskuds-el fra nettet i en varmepumpe til at udnytte energi fra en lavtemperatur varmekilde. Den genererede varme lagres ved høje temperaturer (130-180°C) i et faseskiftelager. Temperaturerne i lagret følger temperaturen i hhv. varmepumpen (kølemidlet ved kondensering) og ORC’en (temperaturen over fordamperen), med henblik på at minimere de exergetiske tab.

Når lagret skal tømmes, udnyttes varmen i lagret som drivenergi i ORC’en, hvorved der produceres el.

Resultater og perspektiver

Indledningsvist i projektet undersøges mulighederne for at integrere et CHEST-lager ved at simulere driften i tilknytning til kendte anlæg. De to mest lovende cases efter dette forstudie udvælges dernæst til opfølgende monitorering og videre analyser. Resultaterne fra simuleringerne bruges desuden til at definere krav til systemkomponenterne, med henblik på at målrette udviklingen af komponenterne i forbindelse med CHESTER-projektet. Når systemkomponenterne er defineret, bygges et 10 kWel CHEST-system i laboratoriet, som skal testes i relevante omgivelser.

PlanEnergis aktiviteter

PlanEnergi er ansvarlig for forstudierne af de relevante casestudier, samt at udvikle simuleringsværktøjerne, der skal danne grundlag for definitionerne af systemkomponenterne.

Desuden er PlanEnergi ansvarlig for analysen af de teknologiske, politiske, økonomiske og lovmæssige rammebetingelser for elsektorerne i en række europæiske land, med henblik på at identificere de specifikationer som et kommende CHEST-system vil skulle overholde.

I en anden task udvikles forretningsmodeller for udviklingen af CHEST-systemer, samt vurderes potentialet for integrationen af vedvarende energikilder, markedspotentialet for CHEST-systemer og de miljømæssige konsekvenser ved dem.

Du kan læse mere om CHESTER-projektet i denne pressemeddelelse (på engelsk) eller i denne brochure (ligeledes på engelsk).

Kontaktpersoner i PlanEnergi: Per Alex Sørensen eller Magdalena Kowalska.