IEA ECES Annex 28: Distribueret energilagring for integration af vedvarende energi

Formål

Der forventes generelt et hurtigt voksende bidrag fra vedvarende energikilder til den samlede energiproduktion over hele verden. De fleste vedvarende energikilder, som vind, solenergi eller solvarme, er fluktuerende ressourcer. Med en stigende integrering af vedvarende energikilder i energisystemerne, er der behov for energilagring og energibalancering. Hidtil har fokus været på de store, centrale og samtidig mest omkostningseffektive energilagringsteknologier som PHES (pumped hydro energy storage) eller omdannelsen af ​​overskydende elektricitet til hydrogen. Der er et stort uudforsket potentiale i at afbalancere fluktuering, forårsaget af vedvarende energi, i små og mellemstore decentrale energilagringsteknologier. I DESIRE undersøges netop dette.

PlanEnergis hovedaktiviteter

PlanEnergi er ansvarlig for tekniske og økonomiske beregninger af effekten af ​​decentrale energilagringsløsninger i energisystemet som helhed.

Kontaktperson PlanEnergi: Daniel Trier

Læs mere

PlanEnergi har sammen med Aalborg Universitet udgivet en rapport, hvori potentialet for at bruge decentrale energilagre, med henblik på at integrere store mængder af fluktuerende vedvarende energi, undersøges. I rapporten beskrives resultaterne af den teknoøkonomiske energisystemsanalyse, der blev genenmført i IEA ECES Annex 28 (DESIRE)-projektet.

Slutrapporten er tilgængelig her.

En sammenfatning er tilgængelig her.

 

Desuden kan du finde yderligere oplysninger om en workshop, der blev afholdt af PlanEnergi i København den 28. april 2017, ved at følge dette link. Kontakt venligst Daniel Trier for at få adgang til materialet.

Du kan også læse mere på projektets hjemmeside.