Workshop om decentral energilagring

PlanEnergi var d. 28. april 2017 vært for en åben workshop om decentral energilagring. Workshoppen blev arrangeret som en del af IEA ECES Annex 28 “DESIRE” – et projekt, der handler om hvorvidt decentral energilagring, på bygnings- og nabolagniveau, kan bruges til integration af store andele vedvarende energi.  PlanEnergis deltagelse i projektet er støttet af EUDP.

Workshoppen blev afholdt på Aalborg Universitet i København, hvor omkring 35 gæster hørte danske og internationale eksperter indenfor energiområdet præsenterede deres bud på spørgsmålet om, hvilken rolle decentrale energilagre kommer til at spille i fremtidens energisystem. Oplægsholdere var Andreas Hauer fra ZAE Bayern, Aart Snijders fra IFTech International, Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet, Anders Bavnhøj Hansen fra Energinet.dk, Chresten Træholt fra DTU og Dadi Sveinbjörnsson fra PlanEnergi. Efter præsentationerne blev eksperternes meninger om decentral energilagring udfordret ved en livlig paneldebat. Vi håber at alle workshopdeltagere er blevet klogere på de fordele og udfordringer ved distribuerede energilagerløsninger.

Dagens program sluttede af med en præsentation om varmelagring i akvifer (ATES) ved Stig Niemi Sørensen fra Enopsol, efterfulgt af en udflugt til Enopsols ATES-anlæg ved Københavns Lufthavn. Der fik vi lov til at se på borehuller, varmeveklsere, varmepumper og styresystemer som lufthavnen bruger til sæsonlagring af varme og kulde til opvarmning og køling af deres bygninger.

Vi i PlanEnergi takker alle for deres aktive deltagelse i workshoppen. Ønsker man mere info om DESIRE-projektet, når der foreligger yderligere resultater, kan Daniel Trier kontaktes.