Hotmaps

Projektperiode

2016-2020

Formål

Hotmaps vil udvikle, demonstrere og formidle en værktøjskasse til at støtte offentlige myndigheder, energistyrelser, energiagenturer og planlæggere i strategisk varme- og køleplanlægning på lokalt, regionalt og nationalt plan, og i overensstemmelse med EU’s politikker.

Resultater og perspektiver

Hotmaps-værktøjskassen vil lette følgende opgaver på et rumligt disaggregeret niveau:

  1. Kortlægning af opvarmnings- og kølingssituationen, herunder potentialer for vedvarende energi og overskudsvarme i GIS
  2. Modellering af energisystemet, inkl. timesimulering mellem produktion og forbrug, efterspørgselsreaktion osv.;
  3. Support til den sammenfattende vurdering af effektiv varme og køleforsyning i henhold til direktivet om energieffektivitet;
  4. Komparativ vurdering af produktions- og forbrugsmuligheder for udvalgte scenarier frem til 2050 ift. CO2-emissioner, omkostninger, andel af vedvarende energi.

Der vil blive udviklet et åbent datasæt for EU-28 for at kunne udføre disse opgaver i stort set alle EU-regioner i en opløsning på 100x100m, hvilket vil reducere barrierer for myndighederne i forbindelse med varme- og køleplanlægning. Hotmaps giver mulighed for at opdatere med lokalt tilgængelige data og linke til eksisterende modeller. Softwaren udvikles i tæt samarbejde med målgruppen, inden for konsortiet samt udenfor. Desuden vil værktøjskassen blive valideret og demonstreret i 7 pilotområder for at levere et afprøvet og brugervenligt værktøj, der udeluk-kende er baseret på brugernes behov.

Du kan læse mere om projektet på projektets hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde en række webinars, præsentationer mv. Du kan også direkte dykke ned i værktøjet og udforske dets nuværende værktøjer og muligheder (bemærk venligst, at værktøjet fortsat er under udvikling og opdateres løbende frem mod projektets afslutning).

PlanEnergis aktiviteter

PlanEnergi er leder af arbejdspakke 6 (WP6) om udvikling og demonstration af med målgruppen.

Dette består af følgende trin sammen med målgruppen for Hotmaps-databasen og værktøjskassen:

  • Specifikation og prioritering af brugerbehov hos målgruppen
  • Afprøvning af Hotmaps-databasen og værktøjskassen
  • Demonstration af Hotmaps-databasen og værktøjskassen i varmeplanlægningsprocessen i pilotområderne
  • Dybdegående træning og uddannelse og kapacitetsopbygning i Hotmaps-databasen og værktøjskassen i følger-områder
  • Udvikling og demonstration af undervisningsmateriale til kapacitetsopbygning i andre områder også efter projektets afslutning.

Målsætningerne for denne arbejdspakke er brugerstøttet udvikling og demonstration af Hotmaps-database og værktøjskasse, og at uddanne målgruppen i værktøjet. Til dette formål vil vi sikre en stærk deltagelse af målgruppen i alle dele af innovationsprocessen, begyndende med identificering af brugernes behov, iterativ afprøvning af databasen og værktøjskassen samt demonstration ved brug af værktøjskassen i løbet af varme-og køleplanlægningsprocessen i repræsentative typer og størrelser af europæiske byer, regioner og på nationalt plan.

Med henblik på kapacitetsopbygning hos målgruppen er målet at give en grundig uddannelse i Hotmaps-databasen og værktøjskassen i løbet af 2-dagesarrangementer og at forberede og demonstrere undervisningsmaterialer, der skal anvendes i andre områder på grundlag af 1/2-1 dages arrangementer. En Train-the-Trainer-ordning til overførsel af knowhow i kapacitetsopbygning til Energy Cities vil blive etableret, som vil være vært for Hotmaps-værktøjskassen efter projektets afslutning.

Kontaktpersoner i PlanEnergi: Anders Michael Odgaard eller Max Guddat.