HRE4

hre-hvid-bred_banner

Projektperiode

03/2016 – 02/2019

Formål

Målet projektet Heat Roadmap Europe er at opbygge den viden, de færdigheder og den kapacitet, der kræves for at muliggøre nye politikker på området, og for at tilskynde til nye investeringer indenfor opvarmning og køling.

Brochure: The Legacy of Heat Roadmap Europe 4 

I Europa er der et klart langsigtet mål om et lavemissionsenergisystem, men det er endnu uklart, hvordan man vil nå dette mål indenfor varme- og kølesektoren. Som følge heraf er der for øjeblikket usikkerhed blandt politikere og investorer inden for området, primært på grund af manglende viden om de langsigtede effekter af de ændringer, der vil ske i de kommende årtier. Projektet bygger videre på tre tidligere HRE-studier, som allerede har påvirket politikere på EU-plan og på nationalt plan på tværs af Europa. Arbejdet fra disse tidligere studier i dette 4. projekt væsentligt forbedret.

En af de væsentligste tilføjelser, i forhold til tidligere undersøgelser, er en formidlings- og kommunikationsstrategi. Denne aktivitet er den største arbejdspakke, og dette er nødvendigt for at sikre, at politikere, investorer og forskere på lokalt, nationalt og EU-niveau alle er opmærksomme på de nye data, værktøjer, metoder og resultater fra projektet.

Resultater og perspektivering

HRE-projektet forelægger forslag til forbedringer af energipolitikker og -strategier og vil danne grundlag for nye investeringer ved at skabe større sikkerhed i forhold til de nødvendige ændringer i Europas Energisystemer.

Med den nye viden, som er opnået gennem dette projekt, har man bl.a. opnået at:

  • levere input til fremtidens energipolitik på lokalt, nationalt og EU-plan
  • kunne beskrive, hvordan man i Europa årligt kan spare millioner af GWh af fossile brændstoffer
  • kvantificere hvordan investeringer, der kræves for at kunne gennemføre disse besparelser, vil kunne reducere de samlede omkostninger ved opvarmning og køling i Europa.

PlanEnergis hovedaktiviteter

PlanEnergi har været hovedansvarlig for at samle anbefalingerne fra de enkelte arbejdspakker til samlede politiske og strategiske vejledninger til forskellige målgrupper (på lokalt, nationalt og internationalt niveau). Disse Guidelines for the Energy System Transition findes alle tre her:

PlanEnergi har desuden samlet forretningsstrategier for at vise, hvordan anbefalede løsninger kan implementeres i praksis. Disse er samlet i rapporten “Business cases and business strategies to encourage market uptake”.

PlanEnergi har også bidraget med input til forudsætninger i energisystemmodelleringerne og til solvarmelaget i det gratis online værktøj Pan-European Thermal Atlas – eller blot ”Peta”, hvor man bl.a. kan undersøge varmebehov på tværs af Europa og finde potentielle varmekilder (fx diverse overskudsvarmekilder) samt estimater for priser for at etablere nye fjernvarmenet m.m.

Overordnet set viser projektet, hvordan man kan reducere emissioner og opnå økonomiske besparelser, ved at samtænke tre hovedgrupper: energibesparelser, energiforsyning med lavt eller intet CO2-aftryk og fjernvarme (/-køling). Teknologierne er på plads, så det vil være en politisk fiasko, hvis man ikke får gennemført de ændringer, der skal til at opnå de nødvendige CO2-reduktioner iht. Parisaftalen.

Kontaktperson PlanEnergi: Daniel Trier