IEA SHC Programmet

PlanEnergi er/har været involveret i en række projekter (tasks) under det internationale energiagenturs (IEA) Solar Heating and Cooling (SHC) program. Du kan læse mere om et udvalg af projekterne for neden.

IEA SHC Task 45: Large Solar Heating/Cooling Systems, Seasonal Storage, Heat Pumps

Projektperiode

01/2011-12/2014

Formål

Hovedformålet med denne Task var at støtte en stærk og bæredygtig international udvikling af store solvarme- og -kølesystemer ved at:

  • udveksling af know-how på internationalt niveau med øvrige projektdeltagere fra Nordamerika, Europa og Asien
  • udarbejde guidelines og give input til standarder på området

Resultater og perspektiver

De vigtigste resultater er publiceret i “Fact Sheets”, som er tilgængelige på projektets hjemmeside.

PlanEnergis rolle

PlanEnergi var Operating Agent (projektleder) på denne task og har bl.a. udarbejdet af en del af de publicerede fact sheets, herunder Fact Sheet for damvarmelagre:

Kontaktperson i PlanEnergi: Daniel Trier

 

 

IEA SHC Task 52: Solar Heat and Energy Economics in Urban Environments

Projektperiode

01/2014 – 12/2017

Formål

Denne Task havde som hovedfokus at analysere solvarmens rolle i byers fremtidige energiforsyning.

Resultater og perspektiver

Dette indebar bl.a.

  • gode eksempler på forskellige måder at integrere solvarmen i energiforsyningen
  • overordnede energisystemanalyser
  • en geografisk analyse af arealbehov, tilgængelige arealer og tilhørende økonomi for forskellige europæiske lande ifm. integrationen af storskalasolvarme i den eksisterende fjernvarmeforsyning.

Klik her for at downloade projektbrochuren.

Alle rapporter kan downloades på task52.iea-shc.org/publications.

Hovedaktiviteter for PlanEnergi

PlanEnergi har analyseret potentialer for solvarmeforsyning til fjernvarme i stor skala for 22 forskellige lande, hvilket er beskrevet i rapporten “Solar District Heating Trends and Possibilities – Characteristics of Ground-Mounted Systems for Screening of Land Use Requirements and Feasibility“.

Rapporten kan tilgås ved at klikke på nedenstående billede:

Kontaktperson i PlanEnergi: Daniel Trier.

 

 

IEA SHC Task 55: Integrating Large SHC Systems into DHC Networks

Projektperiode

09/2016 – 08/2020

Formål

  • At udvikle/opstille tekniske/økonomiske forudsætninger for kommerciel introduktion af sol-fjernvarme (og køling) for en bred vifte af lande.
  • At udvikle/forbedre såvel teknisk som markedsmæssig knowhow på området
  • At formidle forståelse af (de nødvendige) rammebetingelser samt yde ekspertviden til projektinitiering/-implementering
  • At tilbyde træning

Resultater og perspektiver

De hidtidige resultater er publiceret på task55.iea-shc.org/publications – også nye “Fact Sheets” er planlagt: task55.iea-shc.org/fact-sheets.

Hovedaktiviteter for PlanEnergi

PlanEnergi er leder af Subtask C “Design of the Solar Thermal System and of Hybrid Technologies” – og deltager også i Subtask B “Components testing, system monitoring and quality assurance” – specielt med udvikling af standard for ydelsescheck af store solfangerfelter.

Kontaktperson i PlanEnergi: Daniel Trier.