PlanEnergi simulerer Hamborgs varmeforsyning

hamborgPlanEnergi har fået til opgave at simulere (kraft)varmeforsyningen i Hamborg, hvor en del af den kulbaserede kraftvarme skal udskiftes med en eller flere bæredygtige teknologier. Opgaven udføres i samarbejde med Hamburg Institut.

Hamborg står over for den store udfordring at gøre byens energiforsyning mere bæredygtig og klimavenlig, samtidig med at energiforsyningssikkerhed og konkurrenceevnen i byen opretholdes. Der opstilles derfor en række scenarier, der bl.a. indeholder biomassebaserede alternativer, varmepumpeløsninger og storskalalagre, men også et nyt naturgasbaseret combined cycle anlæg for at kunne sammenligne de grønne og bæredygtige løsninger med det mere traditionelle og fossilbaserede naturgasanlæg. Den eksisterende varmeforsyning samt de opstillede alternativer simuleres i programmet energyPRO.

På figuren ses en oversigt over det samlede fjernvarmenet i Hamborg (Figur fra Vattenfall).

Kontaktperson PlanEnergi: Per Alex Sørensen