SmartEnCity

Projektperiode

Feb 2016 – Juli 2021

Formål

SmartEnCity har som målsætning at udvikle en tilpasningsmulig og replikerbar systemisk tilgang for omstilling af byområder, for at understøtte overgangen mod mere bæredygtige, smarte og ressourceeffektive byer i Europa.

Resultater og perspektivering

Navnet SmartEnCity refererer til en fremgangsmåde, hvorved byer kan blive ‘Smart Zero Carbon Cities’, hvor:

 • Byens CO2-udledning og energiforbrug holdes på et minimum ved anvendelse af styringsteknologi, som sparer energi og fremmer bevidsthed om energiforbruget
 • Energiforsyningen udelukkende er baseret på ren vedvarende energi
 • Lokale energiressourcer styres intelligent af borgerne, og koordineres samtidig af offentlige og private interessenter.

Denne tilgang bliver defineret, udformet og implementeret i de tre fyrtårnsprojekter (Vitoria-Gasteiz i Spanien, Tartu i Estland og Sønderborg i Danmark). De tre byer vil udvikle en række demonstrationsprojekter med det formål at:

 • reducere energibehovet i eksisterende boligbyggeri gennem omkostningseffektive energirenoveringer på distriktsniveau
 • øge andelen af vedvarende energiproduktion i energiforsyningen gennem omfattende udnyttelse af lokale potentialer
 • fremme brugen af vedvarende energi i bytransport af borgere og varer ved hjælp af omfattende udbredelse af grønne køretøjer og infrastruktur.
 • bruge ICT til at organisere en integreret gennemførelse af ​​demonstrationsprojekterne og til at sikre borgernes medvirken.

Foranstaltningerne vil blive tilpasset til specifikke integrerede energiplaner (IEP’er), og processen vil blive replikeret i to følgebyer: Lecce (Italien) og Asenovgrad (Bulgarien).

Derudover oprettes et SmartEnCity netværk, som kan støtte op om projektreplikation på europæisk plan.

PlanEnergis hovedaktiviteter

PlanEnergi deltager i SmartEnCity Projektet. Som en del af projektet er udarbejdet en proces til Integreret Energi Planlægning (IEP). Processen er udviklet i samarbejde mellem 5 europæiske byer. Herunder Sønderborg, som sammen med PlanEnergi har været de første til at udvikle og afprøve procestrinene. De væsentligste aktiviteter bliver en analyse af potentialet for storskala varmepumper i fjernvarmesystemet, bidrage til videreudvikling af byens integrerede infrastruktur og etablering af en diagnose og baseline for Sønderborg.

PlanEnergi bidrager endvidere til udviklingen af den fælles tilgang på tværs af de deltagende byer med nøgleaktiviteter værende en analyse af barrierer for demonstrationsprojekterne (WP2), monitorering og evaluering af effekter (WP7) samt udvikling af et netværk med byer, der er interesserede i at replikere tilgangen i projektet (WP8).

I webserien ”SmartEnCity Academy for Zero Carbon Emissions” formidles resultaterne til planlæggere og andre aktører, som ønsker inspiration og oplysning om IEP processen og byernes erfaringer med den. Der er foreløbigt afholdt tre webinarer og planlagt et yderligere:

 1. “The SmartEnCity way against zero carbon cities”, hvor den udviklede planproces præsenteres og kommenteres af repræsentanter fra Sønderborg, Tartu (Estland) og Vitoria-Gasteiz (Spanien).
 2. ”Mastering Governance and Political Barriers”, hvor involvering af politikere og aktører illustreres med eksempler fra bl.a. Sønderborg.
 3. ”City Analysis and Diagnosis”, hvor det illustreres, hvordan der kan udarbejdes status opgørelser, som også omfatter ”bløde data”. Igen er Sønderborg et af eksemplerne. European Covenant of Mayors er gæst.
 4. ”Envision and Planning. The SmartEnCity Planning Process” med erfaringer fra Tartu og Vitoria-Gasteiz.

Alle webinarer indledes med en generel introduktion. Derefter korte eksempler og paneldiskussion med spørgsmål og svar. Webinarerne kan downloades fra projektets hjemmeside , så snart de har været afholdt.

Projektleder hos PlanEnergi: Simon S. Sørensen