SmartReFlex

161019_SRF_E-Newsletter_02_16.pdf

Projektperiode

03/2014 – 02/2017

Formål

SmartReFlex-projektet sigtede mod at udbrede intelligente og fleksible fjernvarme- og køleanlæg (DHC) og systemer, der baserer sig på en høj andel af vedvarende energikilder (RES), i europæiske byer.

Seks regioner i fire lande (Tyskland, Irland, Italien og Spanien) gennemførte lovgivningsmæssige og organisatoriske foranstaltninger for at fremme RES DHC.

For at sikre en korrekt implementering af disse målsætninger oprettedes en regional taskforce for RES-DHC i hver af de deltagende regioner.

Der er blevet gennemført en ambitiøs kapacitetsopbygning med det formål at involvere de vigtigste interessenter i regionerne, og desuden at involvere interessenter på nationalt plan i de deltagende lande.

Resultater og perspektivering

Projektet har stimuleret udviklingen af fjernvarmeprojekter i seks regioner i Spanien, Italien, Tyskland og Irland.

En række case-studier har udviklet sig, og nogle af disse fortsætter udviklingen hen imod implementering.

Kapacitetsopbygningen indebærer, at udviklingen af nye projekter vil fortsætte, hvilket potentielt kan medføre gennemførelse af flere projekter.

De vigtigste resultater fra SmartReFlex projektet er:

 1. De seks deltagende regioner implementerer en gunstig ramme for RES DHC (juridisk, energiplanlægningsmæssigt, organisatorisk og finansielt) og understøtter markedsudviklingen for RES DHC.
 2. Der er opbygget kapacitet, og knowhow er overført til relevante interessentgrupper i de deltagende regioner. Disse interessentgrupper er involveret i projektaktiviteterne, og opnår derved ejerskab til projekterne.
 3. Der foretages nye RES DHC-investeringer på baggrund af WP4-støtteaktiviteter og formidling, herunder både nye DHC-installationer eller RES i eksisterende DHC-systemer.
 4. Myndigheder, interessenter og markedsaktører i stater og regioner udenfor projektområderne replikerer SmartReFlex-aktiviteterne takket være den intensive formidling.
 5. Projektresultater, løsninger og strukturer er blevet godkendt af relevante interessenter, som derved sikrer projekternes bæredygtighed og konsekvenser ud over projektets levetid.

De vigtigste kvantitative resultater, som kan forventes, er:

 • Planlagt eller installeret RES DHC kapacitet for op til 280 Mio. € (790 i 2020), svarende til 14 nye anlæg eller moderniseringer af eksisterende anlæg; dette ville betyde en merproduktion af vedvarende energi på op til 540.000 toe /år, primære energibesparelser på op til 420.000 toe / år i forhold til fremskrivninger og en reduktion af drivhusgasemissioner 1.248 kt CO2 / år.
 • 20 kommuner eller andre markedsaktører (fx DHC forsyningsselskaber), som starter RES DHC aktiviteter
 • Afholdelse af 18 seminarer med 144 timers oplæring og 120 deltagere
 • Udvikling og støtte til 20 egentlige casestudies
 • Der oprettes seks regionale permanente task forces med i gennemsnit 10 relevante interessenter
 • Den offentlige accept af DHC vil stige med 20 % i absolutte tal
 • Kontakt til 500 deltagere gennem formidling, mere end 500 besøg på hjemmesiden pr. måned og mere end 2.000 downloads
 • Mere end 10 replikationer af SmartReFlex modeller hos interessenterne

PlanEnergis aktiviteter:

PlanEnergi var leder af arbejdspakke 3 om kapacitetsopbygning, der omfatter workshops om “Design og planlægning”, “Teknisk” og “Organisation og finansiering” i tæt samarbejde med partnerne i regionerne.

Desuden støttede PlanEnergi udviklingen af casestudies (WP4) i regionerne.

Kontaktperson i PlanEnergi: Per Alex Sørensen