Solceller og vindmøller

PlanEnergi rådgiver i alle faser af planlægningen; fra de første idéer til alle tilladelser er på plads, fra kommunale temaplaner med miljøvurdering til miljøkonsekvensrapporter og fra visualisering af mindre anlæg på land til store offshore-anlæg. Vi lægger stor vægt på, at afrapporteringen er kortfattet og letforståelig for både myndigheder og offentlighed. Vi tilstræber en harmonisk indpasning af de tekniske anlæg i landskabet.

PlanEnergi tilbyder

  • Analyser af potentielle lokaliseringsområder
  • Optimering af opstillingsmønster i forhold til eksempelvis vindforhold, landskab, topografi, afstand til naboer, støj og skyggekast m.v.
  • Beskrivelse af eksisterende forhold – fotos, kort, landskabsbeskrivelse og -analyse
  • Visualiseringer
  • Borgermøder
  • Myndighedsbehandling – lokalplaner, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapporter
  • Erstatningsmateriale – visualiseringer til taksationskommissionen

Se eksempler på vores mange projekter her