Store solcelleanlæg

PlanEnergi laver miljøvurdering og udarbejder plandokumenter for store solcelleanlæg i det åbne land.

Vi rådgiver i alle faser af myndighedsbehandlingen i forbindelse med planlægning for store solenergianlæg; fra debatfasen over miljøvurderingen samt udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg. Vi lægger stor vægt på, at afrapporteringen er kortfattet og letforståelig for både myndigheder og offentlighed.

PlanEnergi tilbyder:

  • GIS-analyser af potentielle solcelleområder
  • Beskrivelse af eksisterende forhold – fotos, kort, landskabsbeskrivelse og -analyse
  • Visualiseringer af fremtidige forhold
  • Myndighedsbehandling – udarbejdelse af debat- og høringsmaterialer, lokalplaner, kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

PlanEnergi tilbyder desuden totalrådgivning og projektledelse for store solvarmeprojekter.

Referencer, barmarksprojekter for solceller: