Temaplaner

PlanEnergi yder bred rådgivning i forbindelse med kommunernes temaplanlægning for vindmøller.

Vi udarbejder komplette plandokumenter med visualiseringer og ressourceopgørelser, naturligvis tilpasset den enkelte kommunes behov. I arbejdet med temaplaner lægger vi vægt på lokal forankring og realiserbare udpegninger. Det giver det bedste grundlag for en succesfuld gennemførelse af temaplanen.