Vindmøller på havet

Som en del af miljøvurderingsarbejdet tilbyder PlanEnergi analyse og vurdering af landskabelig påvirkning ved opstilling af vindmøller på havet.

Vi har erfaringer med både vindmøller på åbent hav og nærkystparker. Dertil erfaring fra et utal af miljøvurderinger af vindmølleprojekter på land i hele Danmark.

Gennem analyse, registrering og visualisering beskrives og vurderes den visuelle påvirkning af landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier på kysten og i baglandet, hvis dette er relevant.

Konsekvenser af alternative opstillingsmønstre og forskellige mølletyper belyses og vurderes, på grundlag af visualiseringer fra vinkler, der bedst muligt belyser faktiske forhold og projektets variationer.

Eventuelle kumulative effekter ved samspil med øvrige mølleparker og andre tekniske installationer belyses.

Kystnære havmølleparker

PlanEnergi har udarbejdet visualiseringer og vurderinger af de visuelle påvirkninger af kystområderne i tilknytning til de tre kystnære havvindmølleparker ved:

  • Smålandsfarvandet
  • Sejerø Bugt og
  • Sæby

Mejlflak Aarhus Bugt

PlanEnergi har udarbejdet analyse af landskabelige påvirkninger, som en del af VVM-redegørelsen for havmølleparken på Mejlflak i Aarhus Bugt.

Mejlflak Havmøllepark