Strategisk energiplanlægning

PlanEnergi har mere end 30 års erfaring med energi- og klimaplanlægning for byer, kommuner og regioner i Danmark og internationalt. Vi har stor erfaring med at drive komplicerede politiske processer og sikre bred opbakning til strategier og handlingsplaner blandt de relevante aktører på energi- og klimaområdet. Dertil kommer, at vi med vores praktiske erfaringer fra en række vedvarende energiprojekter har fingeren på den teknologiske puls og ved, hvad der kan lade sige gøre i praksis.

PlanEnergi tilbyder til støtte for den strategiske energiplanlægning rådgivning i relation til:

  • Procestilrettelæggelse og organisering
  • Statuskortlægning
  • Energisystemanalyser
  • Målrettet workshopmateriale
  • Strategier og handlingsplaner

Se eksempler på vores projekter inden for strategisk energiplanlægning her:

Referencer:

  • Louise Langbak Hansen – Århus Kommune
  • Peter Rathje – Project Zero, Sønderborg
  • Thomas Jensen – Hjørring Kommune
  • Søren Hermansen – Samsø Energiakademi