PlanEnergi opdaterer energiregnskaber for de midtjyske kommuner

PlanEnergi har omkring årsskiftet 2016/17 opdateret energiregnskaberne for de midtjyske kommuner, således der for hver af de i alt 19 kommuner er skabt et overblik over, hvordan energiforbruget er sat sammen, samt med hvilke energikilder de dækkes.

Den fortløbende udarbejdelse af energiregnskaberne for samtlige midtjyske kommuner gør det muligt at følge udviklingen og se de enkelte kommuners tiltag i et større perspektiv.

Andelen af vedvarende energi i de midtjyske kommuner i 2015.
Andelen af vedvarende energi i de midtjyske kommuner i 2007-15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan finde energiregnskaberne på Region Midts hjemmeside omkring energiregnskaber.

Opdateringen er også omtalt på Energy Supply og i en pressemeddelelse fra Region Midt.