Overskudsvarme

PlanEnergi rådgiver om nyttiggørelse af overskudsvarme i fjernvarmesystemer, hvor vi med vores ekspertise kan rådgive om integration af overskudsvarme i den eksisterende fjernvarmeproduktion.

I nogle overskudsvarmeprojekter kan overskudsvarmen måske anvendes direkte i fjernvarmesystemet, og i andre tilfælde er temperaturen så lav, at nyttiggørelse skal ske ved at trække varmen ud med en varmepumpe.

PlanEnergi kan også tilbyde rådgivning til virksomheder, der ønsker en rationel udnyttelse af overskudsvarme, fremfor at varmen blot går tabt.

 

Referencer:

  • Horsens – Interessentanalyse vedrørende overskudsvarme
  • Karup Varmeværk – overskudsvarme fra Karup Kartoffelmelsfabrik
  • Løsning/Hedensted – Interessentanalyse vedrørende overskudsvarme
  • Malteriet Fuglsang – Udnyttelse af overskudsvarme
  • Rødkærsbro Fjernvarme – overskudsvarme fra Arla
  • Sønderborg Kommune – Analyse af overskudsvarme