Transport

Omstilling af transportsektoren til vedvarende energi er nødvendig, hvis Danmark skal nå målet om 100 % vedvarende energi i energiforsyningen i 2050.

PlanEnergi arbejder med omstilling af transportsektoren på flere niveauer fra udredninger og analyser af transportsektorens rolle i fremtidens energisystem til beregninger for helt konkrete projekter.

Referencer

  • PlanEnergi har i samarbejde med et partnerskab for biogas til buskørsel i Region Midtjylland analyseret mulighederne for at omlægge dele af bustrafikken i Region Midtjylland fra diesel til gas. Analysen viser, at de samlede omkostninger for henholdsvis gas og diesel til bustransport ligger meget tæt i flere kommuner i Region Midtjylland.
  • På Samsø har PlanEnergi undersøgt mulighederne for at anvende lokalt produceret biogas i transportsektoren, herunder til øens færgetransport
  • For Grøn Gas Erhvervsklynge har PlanEnergi undersøgt en række business cases, bl.a. inden for transport, for anvendelse af biogas