Anders M. Odgaard
Civilingeniør / Engineer MSc

 

Civilingeniør med speciale i Bæredygtig energiplanlægning (Cand. Polyt.), HD(O)

Faglige kompetencer: GIS-analyser, energi- og miljøplanlægning, varmeplanlægning, energi- og klimaregnskaber og livscyklusvurdering.

Funktioner: Projektledelse, planlægning, udredninger og beregninger.