Ebbe Münster
Civilingeniør, Ph.D. / Engineer Ph.D.

Cand. Polyt. Maskiningeniør. Ph.D.

Faglige kompetencer: Biogas, Biomasse kraftvarme, Stirling motorer, Organisk affaldsbehandling, Kompostering, Decentral kraftvarme, Måle- og reguleringsteknik. Vindkraft.

Funktioner: Bygherrerådgivning, projektledelse, planlægning, teknologioverførsel, udredninger og produktudvikling.