Jacob Rosholm Mortensen
Civilingeniør / Engineer MSc

Civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi (M.Sc.)

Faglig kompetence: Speciale i biogasproduktion herunder metan potentialer i forskellige biomasser samt driftsbetingelser for nedbrydning af biomasse i biogasreaktorer.

Funktioner: Driftsoptimering af biogasanlæg inklusiv analysekemi og procesbetingelser, biogasopgradering og Power to X, dataanalyse og formidling.