Jakob Worm
Diplomingeniør / Engineer BSc

 

Maskiningeniør

Faglige kompetencer: Fjernvarme, kraftvarme, vindmølleetablering, energibesparelser, planlægning (energi og affald), intelligente energisystemer.

Funktioner: Varme- og energiplanlægning, energiberegninger på fjernvarmeværker, projektledelse.