Karl Jørgen Nielsen
Projektleder / Project Manager

 

Landbrugstekniker / Agricultural Technician

Faglige kompetencer: Biogasplanlægning, gylleseparation, udbud, projektledelse, energiafgrøder, Teknik til høst og transport af biomasse.

Funktioner: Biogasplanlægning, gylleseparering, projektledelse.