Max Gunnar Ansas Guddat
Civilingeniør / Engineer MSc

 

Civilingeniør (M.Sc.) med speciale i bæredygtig energiplanlægning (Aalborg Universitet)

Faglige kompetencer: Strategisk energi- og varmeplanlægnig, energi- og klimaregnskaber, fjernvarme, myndighedsbehandling, GIS. Gængse protokoller, f.eks. C40/DK2020, Global Covenant of Mayors mv.

Funktioner: Assistance til myndighedsbehandling i henhold til Varmeforsyningsloven for kommuner og varmeværker, kortlægning og planlægning for kommuner og varmeværker, projektledelse. Faglig ansvarlig for energiregnskaber.