Mette Tranholm Frøst

 

Cand. Hort. Arch.

Faglige kompetencer: Planlægning for tekniske anlæg i det åbne land, landskabsbeskrivelser samt analyser, landskabsplanlægning, udarbejdelse af visualiseringer, fotografering af landskaber.

Funktioner: Udarbejdelse af planer (lokalplan og kommuneplantillæg) og miljøvurderinger af projekter og planer for vedvarende energianlæg (solceller, vindmøller, biogasanlæg), projektledelse, udarbejdelse af temaplaner for vedvarende energianlæg, udarbejdelse af landskabsbeskrivelser samt analyser, udarbejdelse af visualiseringer (vindmøller, solcelleanlæg, biogasanlæg), fotografering af landskab samt vurdering af visuelle påvirkninger af landskabet.