Simon Stendorf Sørensen
Civilingeniør / Engineer MSc

Cand. polyt., Civilingeniør med speciale i Bæredygtig Byudvikling.

Faglige kompetencer:: GIS-analyse, energiplanlægning, byplanlægning, energiregnskaber, livscyklusvurdering (SimaPro).

Funktioner: Planlægning, beregninger, udredninger.