Tara Sabbagh Amirkhizi
Energy economics, Ph.D., Industrial Engineer MSc

Energy economics, Ph.D., Industrial Engineer MSc

Faglig kompetence: Framework conditions and business cases for Biogas and District heating

Funktioner: Projektingeniør, beregninger og analyser