Historien

Starten

I 1980’erne kom vedvarende energiprojekter på dagsordenen i det nordjyske. Det åbnede i 1983 op for nye forretningsmuligheder for fire fremsynede personer, alle med baggrund i energibevægelsen. ”Forestil jer, at man kan gå til et uvildigt rådgivningsfirma og få kompetent rådgivning om alle former for vedvarende energianlæg og effektiv energiudnyttelse”, sagde de til hinanden.

PlanEnergi etablerede sig på den baggrund som et uvildigt rådgivningsfirma. Firmaet blev – ret utraditionelt – oprettet som en almennyttig fond, en erhvervsdrivende selvejende institution, med det nedskrevne formål:

“At fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer.”

Formålet søges fremmet gennem erhvervsmæssig og oplysningsmæssig virksomhed inden for vedvarende energi, rationel energiudnyttelse og energiplanlægning samt informationsvirksomhed.

Håndbog i lokal energiplanlægning

PlanEnergis første projekt hed ’Håndbog i lokal energiplanlægning’ og blev gennemført i samarbejde med lokale arbejdsgrupper, der alle arbejdede med vedvarende energiforsyning af mindre bysamfund. Man afprøvede håndbogens afsnit i takt med, at de blev skrevet.

Sol til fjernvarme

Sidst i 1980’erne begyndte PlanEnergi at arbejde med store solvarmeanlæg og varmelagre til fjernvarme. Vi var bl.a. med som rådgivere, da Marstal Fjernvarme opførte det første rigtig store anlæg i 1995, og da de tilføjede yderligere 9.000 m2 solfangere og 10.000 m3 damvarmelager i 2002-2004. Da gennembruddet for solvarme til fjernvarme for alvor kom, opførte Brædstrup Fjernvarme med PlanEnergi som rådgivere i 2007 det første solvarmeanlæg på et naturgasfyret kraftvarmeanlæg. Senere blev de første anlæg med op med 50 % dækning ved hjælp af sol, varmepumpe og damvarmelagre etableret i Marstal og Dronninglund i henholdsvis 2011 og 2013.

Biogas

Biogas har også været et indsatsområde fra firmaets start. Først ved analyser og etablering af gårdanlæg og fællesanlæg. Senest med projekter med anvendelse af brint fra elektrolyse til opgradering af biogas til ”bionaturgas” og med anvendelse af biogas i transportsektoren.

Vindmøller

I 2009 fusionerede PlanEnergis på daværende tidspunkt otte medarbejdere med tre fra SJ Consult og fik dermed vindenergi med som fagområde. Det betød også en (gen)åbning af afdelingen i Aarhus.

PlanEnergi i dag

PlanEnergis hovedkontor er stadig afdelingen i Skørping. Derudover har vi en afdeling i Københavns Sydhavn og i Vestergade midt i Århus.

PlanEnergi har i dag et stærkt kundegrundlag bestående af nogle af de mest progressive fjernvarmeselskaber, investorer, kommuner og regioner i Danmark. Gennem et godt internationalt netværk arbejder vi også i bl.a. Tyskland, Italien, Østrig, Irland, Spanien, Frankrig, Japan og Kina.

35 års jubilæet for PlanEnergi blev markeret med en kombineret reception og miniseminar d. 30. november 2018. Du kan læse mere om dagen her.

Fremtiden

PlanEnergis formålet er uændret. Vi vil være på forkant med udviklingen inden for vedvarende energi og energieffektivisering inden for alle væsentlige områder og teknologier. Vi vil fortsat bidrage til udbredelsen af viden. Vi vil øge vores netværk, og vi vil fortsat presse på for at øge ambitionerne om større reduktion i anvendelsen af fossile brændstoffer. Det vil resultere i projekter med bæredygtige øer, byer og lande, hvor vedvarende energi ikke blot bliver et mål, men et middel til bedre velfærd, arbejdspladser og bedre miljø.