Præsentation af Bestyrelsen

Medlemmerne af bestyrelsen er udtryk for en faglig og erfaringsmæssig mangfoldighed. Bestyrelsen består af fem eksterne medlemmer (de fem førstnævnte) og tre medarbejdervalgte medlemmer. Samtlige fem eksterne medlemmer er uafhængige af interesser i fonden.

Bjarne Rasmussen, formand

Navn og stilling: Bjarne Rasmussen, Koordinator af bæredygtig udvikling – Cand. Arch., Master i Oplevelsesledelse, Miljøplanlægger (Eco-Auditor).

Alder og køn: Født 1951, mand.

Medlem af bestyrelsen siden: 29. april 2010.

Erfaringer og kompetencer: Udbredelse af vedvarende energi og bæredygtig udvikling – såvel teoretisk som praktisk; Borgerinvolvering og multi-stakeholder samspil; Innovationsprocesser; Erhvervsudvikling; Offentlig regulering og planlægning; Ledelse og organisationsudvikling; Strategiudvikling og -implementering; Internationalt samarbejde; Bestyrelsesarbejde – private sektor, offentlige sektor, NGO.

Andre poster i bestyrelser, direktioner mv.: –

Bjarke Rambøll, næstformand

Navn og stilling: Bjarke Rambøll, Sekretariatsleder i miljøorganisationen VedvarendeEnergi – Civilingeniør.

Alder og køn: Født 1970, mand.

Medlem af bestyrelsen siden: 29. april 2010.

Erfaringer og kompetencer: Strategisk organisationsudvikling og ledelse med fokus på værdibaserede organisationer; Politik og advocacy arbejde i dansk og international kontekst; Bæredygtig udvikling og vedvarende energis rolle i denne; Internationalt samarbejde og netværk; Borgerinddragelsesprocesser og tværsektorielle samarbejder.

Andre poster i bestyrelser, direktioner mv.: Organisationens repræsentant i 92-grp fællesmøder.

Marie Münster, bestyrelsesmedlem

Navn og stilling: Marie Münster.

Alder og køn: Født 1974, kvinde.

Medlem af bestyrelsen siden: 15. januar 2014.

Erfaringer og kompetencer: Energisystem modellering, forskning og undervisning, vedvarende energiteknologier og systemintegration.

Andre poster i bestyrelser, direktioner mv.: –

Anders Michael Odgaard, medarbejderrepræsentant

Navn og stilling: Anders Michael Odgaard, Projektleder – Civilingeniør i energiplanlægning, HD i organisation og ledelse (HDO).

Alder og køn: Født 1986, mand.

Medlem af bestyrelsen siden: 9. december 2016.

Erfaringer og kompetencer: Erfaringen dækker alle aspekter af energiplanlægning – herunder energipolitik, strategisk energiplanlægning og basisopgørelser – samt de fleste aspekter af design og optimering af vedvarende energisystemer – både som projektleder og projektmedarbejder for projekter, der involverer kommuner og fjernvarmeselskaber. Dette omfatter modellering af produktion og forbrug i fjernvarmeværker og fjernvarmenet ved hjælp af energimodelleringssoftwaren energyPRO samt GIS-analyser og kartografi til opgørelser og visualisering af resultater ved hjælp af ArcGIS-softwaren. Derudover kompetencer inden for ledelse og organisationsudvikling, herunder strategiudvikling og -implementering.

Andre poster i bestyrelser, direktioner mv.: –

Lars Reinholdt, medarbejderrepræsentant

Geoffroy Gauthier, medarbejderrepræsentant