Forside


PlanEnergi – erfaren rådgiver inden for vedvarende energi

PlanEnergi tilbyder rådgivning til alle former for anlægs- og udviklingsprojekter inden for vedvarende energi, blandt andet:

  • Fjernvarme: Kraftvarmeværker, solvarmeanlæg, varmepumper og sæsonvarmelagre, udvidelser af forsyningsområder
  • Biogas: Planlægning, design, projektering og rådgivning
  • Strategi og planlægning: Procestilrettelæggelse og organisering, Statuskortlægning, Energisystemanalyser, Målrettet workshopmateriale, Strategier og handlingsplaner
  • Vind- og solenergi: Planlægning, kortlægning, visualisering, fx til VVM-undersøgelser mv.
  • Internationale aktiviteter: PlanEnergi er desuden engageret i en lang række udviklings- og forskningsprojekter.

Kontakt os for en uforpligtende snak.