40 år med
grøn omstilling

Erfaren rådgiver indenfor vedvarende energi

PlanEnergi tilbyder rådgivning til alle former for implementerings- og udviklingsprojekter inden for vedvarende energi

Tænk anderledes- tænk bedre

PlanEnergi tilbyder rådgivning til alle former for implementerings- og udviklingsprojekter inden for vedvarende energi

PlanEnergi -
40 år med
grøn omstilling

PlanEnergi tilbyder rådgivning til alle former for implementerings- og udviklingsprojekter inden for vedvarende energi

Vores ekspertise

Hvad tilbyder vi?

PlanEnergi tilbyder rådgivning til alle former for implementerings- og udviklingsprojekter inden for vedvarende energi

Fjernvarme

Masterplaner, kraftvarme, solvarmeanlæg, varmepumper og sæsonvarmelager, netoptimering og udvidelse af arealer til distribution

Biogas og Power to X

Planlægning, design, projektudvikling og rådgivning. Vi tibyder rådgivning i alle faser af planlægningen af biogasanlæg

Strategisk klima- og energiplanlægning

Procestilrettelæggelse og -organisering, statuskortlægning, energisystemanalyser, strategier og
handlingsplaner for kommuner mv.

Internationale aktiviteter

Vi involverer os i mange internationale aktiviteter. Det er en del af vores mission at udbrede vedvarende energi

0 +
Afsluttede projekter
0 +
Medarbejdere
0 +
År med grøn omstilling
0
Kontorer

Om vores virksomhed

PlanEnergi tilbyder rådgivning i alle former for anlægs- og udviklingsprojekter inden for vedvarende energi

PlanEnergi er en uafhængig institution hvis formål er at fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer

Det ønsker vi at fremme gennem kommercielle aktiviteter inden for vedvarende energi og bæredygtig omstilling, herunder effektiv energiudnyttelse, energiplanlægning samt informationsaktiviteter

Vores ekspertise

Strategi og vision

Vi ønsker at bidrage til en omstilling til vedvarende energi, enten gennem fortrængning af anlæg baseret på fossile brændstoffer eller gennem implementering af energibesparende tiltag.

Derudover arbejder vi aktivt på at reducere det generelle ressourceforbrug både gennem vores daglige arbejde og ved at tilskynde til, at de mest optimale projekter gennemføres.

Vores bidrag til FN’s verdensmål

Det er naturligt for PlanEnergi at inkludere FN’s 17 verdensmål i den daglige drift, fordi vi tager ansvar og ønsker at bidrage til en grøn fremtid.

Globalt kort over vores arbejde

Vores projekter

Mød os

Vores team

Vi er på udkig efter specialister

PlanEnergi er altid på udkig efter nye talenter til vores team.

Ansøgningsfrist:

12. maj 2024

Sted:

København