Vores ydelser

PlanEnergi tilbyder rådgivning til alle former for implementerings- og udviklingsprojekter inden for vedvarende energi

Fjernvarme

Masterplaner, kraftvarme, solvarmeanlæg, varmepumper og sæsonvarmelager, netoptimering og udvidelse af arealer til distribution                               

Biogas og Power to X

Planlægning, design, myndighedsbehandling, projektudvikling og rådgivning. Vi tibyder rådgivning i alle faser af planlægningen af biogasanlæg

Strategi og planlægning

Procestilrettelæggelse og organisering, statuskortlægning, energisystemanalyser, strategier og
handlingsplaner for kommuner mv.                                                        

Internationale aktiviteter

Vi involverer os i mange internationale aktiviteter. Det er en del af vores mission at udbrede vedvarende energi overalt